Shape Shifting II
Shape Shifting II

22.5 x 30"

woodcut

Happy Bear I
Happy Bear I

22.5 x 30"
woodcut

Happy Bear III
Happy Bear III

22.5 x 30"
woodcut

Shape Shifting 1
Shape Shifting 1

22.5 x 30"

woodcut

Shape Shifting II
Happy Bear I
Happy Bear III
Shape Shifting 1
Shape Shifting II

22.5 x 30"

woodcut

Happy Bear I

22.5 x 30"
woodcut

Happy Bear III

22.5 x 30"
woodcut

Shape Shifting 1

22.5 x 30"

woodcut

show thumbnails